21/03/2017

Printcolor - 552 - nová séria UV farieb

Séria 552 je vysoko lesklá UV tvrditeľná sieťotlačová farba pre funkčnú a dekoratívnu potlač plastov, náterov a papiera. Výsledný farbový film je flexibilný, vyznačuje sa dobrou chemickou odolnosťou a je vhodný pre strednodobé vonkajšie použitie. Medzi typické aplikácie patria etikety, značenia a obaly na kozmetiku.
 
Široké spektrum potlačiteľných materiálov

Séria 552 je navrhnutá tak, aby bola vhodná pre potlač širokého spektra materiálov kam spadá veľké množstvo plastov, nátery a papier. Kompletný prehľad potlačiteľných substrátov je uvedený v technickom liste.

Vyvážené vlastnosti

Počas vývoja Série 552 bol dosiahnutý dobrý kompromis medzi reaktivitou, flexibilitou, lesklosťou a odolnosťou.

Užívateľsky prívetivá formulácia

Séria 552 je založená na moderných, jednoducho spracovateľných surovinách. Príkladom je nahradenie surovín ako sú N-vinyl caprolactam (NVC) a ACMO, ktoré sú v UV farbách bežne používané. Napriek tomu je potrebné s farbou zaobchádzať opatrne. Kompletná séria 552 nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre zdravie (GHS08).

Neobsahuje Bisfenol A

V januári 2017 zaradila Európska chemická agentúra (ECHA) zlúčeninu Bisfenol A (BPA) na zoznam “látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy” (SVHC). Počas vývoja Séria 552 neboli použité žiadne suroviny obsahujúce BPA. Výsledkom toho je, že nie je potrebné sledovanie žiadnych limitných hodnôt.

 

Veľmi dobrá odolnosť

Séria 552 ponúka veľmi dobrú mechanickú odolnosť. To znamená, že je vhodná aj pre náročnejšie aplikácie.

 

Aplikácie

Typické oblasti aplikácie Série 552 zahrňujú:

> Označenia a informačné tabule

> Panely

> Obaly na kozmetiku

> Reklamné predmety

> Etikety

 

Verzia pre vysoké tlačové rýchlosti

Popri štandardnej verzii je k dispozícii aj verzia so zníženou viskozitou. Táto je vhodná pre vysoké tlačové rýchlosti až do 3600 výtlačkov za hodinu.

 

Produktový leták

Technický list