Zařízení CTS (Computer to Screen) představují v současnosti nejmodernější způsob zhotovení sítotiskové šablony. Podstatou technologie CTS je přenos obrazové informace (digitalních dat) z počítače přímo na světlocitlivou vrstvu nanesenou na sítovině díky čemu odpadá nutnost použití pozitivní filmové předlohy.

Kromě úspory nákladů je výhodou i minimalizace rizika podkopírování motivu.

Pod pojmem CTS je možné identifikovat dvě základní technologie. První využívá ink-jet technologii na nanášení UV-denzitní barvy na tiskové místa světlocitlivé vrstvy, přičemž následuje celoplošný osvit. V případě druhé technologie můžeme mluvit o přímém osvitu a vytvrzení nepotiskovaných míst šablony pomocí speciální polohovací expoziční hlavy. V obou případech následuje po osvitě standartní vyvolání (vyplavení neosvícených míst šablony).

Nabízíme plně automatické CTS zařízení od firem M&R a CST GmbH pro velmi rychlé a efektivní zhotovení vysoce kvalitních šablon.

Pro více informací a aktuální nabídku nás neváhejte kontaktovat.