Kombinované osvitové zařízení slouží na kopírování filmové předlohy na světlocitlivou vrstvu nanesenou na sítovině. Jedná se o komplexní zařízení skládající se z vakuového rámu a osvitové lampy.

Vakuový rám zabezpečuje dokonalý kontakt pozitivní filmové předlohy se světlocitlivou vrstvou, osvitová lampa zabezpečuje její správné vytvrzení.

Tyto zařízení mohou být navíc kombinované se sušícím boxem.

Nabízíme plně automatizované kombinované osvitové zařízení od firem Technigraf a M&R vybavené přesnými programovatelnými jednotkami pro zhotovení vysoce kvalitních šablon.