Mezisušič je zařízení používané v oblasti vícebarevného potisku textilu.

Nemá za účel kompletní vysušení a fixaci barvy v textilu, ale jen částečné proschnutí vrchní vrstvy barvy, což zabezpečí lepší přenos následně tištěných barev.

Mezisušič je možné použít jak při manuálním tak automatickém potisku textilu.

Nabízíme zařízení od firem M&R a Aeroterm.

Nabídka zahrnuje široké portfolio přístrojů od základních mezisušičů vybavených jednoduchým infračerveným výhřevným tělesem s manuálním ovládáním po plně automatizované a programovatelné zónové flash zařízení s nastavitelnou teplotou přímo na substrátě pro použití s automatickými karusely.