Zariadenia CTS (Computer to Screen) predstavujú v súčasnosti najmodernejší spôsob zhotovenia sieťotlačovej šablóny. Podstatou technológie CTS je prenos obrazovej informácie (digitálnych dát) z počítača priamo na svetlocitlivú vrstvu nanesenú na sieťovine vďaka čomu odpadá nutnosť použitia pozitívnej filmovej predlohy.

Okrem úspory nákladov je výhodou aj minimalizácia rizika podkopírovania motívu.

Pod pojmom CTS možno identifikovať dve základné technológie. Prvá využíva ink-jet technológiu na nanášanie UV-denzitnej farby na tlačové miesta svetlocitlivej vrstvy, pričom nasleduje celoplošný osvit. V prípade druhej technológie môžeme hovoriť o priamom osvite a vytvrdení netlačiacich miest šablóny pomocou špeciálnej polohovacej expozičnej hlavy. V oboch prípadoch nasleduje po osvite štandardné vyvolanie (vyplavenie neosvietených miest šablóny).

Ponúkame plne automatické CTS zariadenia od firiem M&R a CST GmbH pre veľmi rýchle a efektívne zhotovenie vysoko kvalitných šablón.

Pre viac informácií a aktuálnu ponuku nás neváhajte kontaktovať.