Cirkulačné umývacie boxy a automaty

Cirkulačné umývacie boxy a automaty slúžia na umytie sieťotlačového rámu od farby po ukončení tlače. Dôkladné očistenie zostatkov farby a požitie vhodnej čistiacej chémie je kritické nielen z hľadiska prípadnej konzervácie šablóny pre opätovné použitie, ale aj v prípade následného odvrstvovania šablóny.

Cirkulačné umývacie boxy Kasi pozostávajú z boxu pre umiestnenie znečisteného rámu a cirkulačnej nádoby s čistiacou chémiou a čerpadlom. Pomocou čistiacej kefy napojenej na hadicu s prívodom čistiacej chémie je možné rám dôkladne očistiť od farby.

Samotný princíp cirkulácie čistiacej chémie znižuje náklady a vďaka nízkej intenzite odparovania prispieva k vytvoreniu zdravšieho pracovného prostredia.

V ponuke máme tak isto plne automatizované, programovateľné čistiace linky od firiem M&R a ZENTNER Systems GmbH aj s možnosťou následného odvrstvenia šablóny.

Pre viac informácií a aktuálnu ponuku nás neváhajte kontaktovať.