Miešanie farieb

Farby pre grafickú a priemyselnú tlač miešame v štyroch miešacích systémoch - PANTONE®, RAL®, HKS®, MS® alebo podľa dodanej vzorky s kontrolným nátlačkom. Presnosť odtieňa overujeme a upravujeme spektrofotometrickým prístrojom X-Rite eXact v kombinácii so softvérom pre vytváranie receptúr X-Rite Ink Formulation. Poskytujeme aj službu vytipovania vhodnej farby prípadne predúpravy na konkrétny materiál dodaný zákazníkom.

V prípade farieb pre textilnú tlač vieme pripraviť PANTONE® odtiene pre plastizolové farby. 

Štandardné minimálne odberové množstvo je u väčšiny produktov 250g.

Presnosť miešacej receptúry garantuje PC softvér s presnými údajmi o zložení farby a kalibrované váhy s presnosťou 0,01g. Farby rozmiešavame v automatických kontaktných aj bezkontaktných zariadeniach.

Želaný odtieň Vám namiešame priamo u nás na základe objednávky realizovanej vopred e-mailom alebo telefonicky.
Namiešanú farbu si následne môžete vyzdvihnúť osobne, alebo Vám tovar odošleme kuriérskou spoločnosťou na Vami určenú adresu.