Výroba šablón

Ak nemáte možnosť vlastného osvitu fotošablón, my Vám ich radi vyrobíme -  nielen na novonapnutú sieťovinu. Ponúkame aj možnosť odstránenia starej šablóny a nasvietenia novej na pôvodnú sieťovinu.

Osvit robíme pomocou modernej ledkovej osvitovej jednotky od firmy M&R - Starlight ako aj pomocou vysoko výkonnej osvitovej jednotky od firmy Technigraf vybavenej metalhalogenidovou výbojkou. Maximálna veľkosť rámu je do 5000 x 2000 mm. Väčšie formáty robíme po dohode so zákazníkom.

Pracujeme s kvalitnými kopírovacími vrstvami FOTECO - pre správny výber kopírovacej vrstvy treba špecifikovať druh farby (riedidlové, vodné alebo plastizoly).

Vieme vyrobiť aj špeciálne šablóny pre 3D potlač podľa požiadaviek zákazníka.

Ak chcete znova nasvietiť šablónu, odstráňte zvyšky farieb a o ostatné sa postaráme my. Ak je sieťovina poškodená, na dodaný rám Vám napneme novú sieťovinu SEFAR.

Predloha na osvit môže byť dodaná ako:

  • film
  • grafika vo formáte PDF v 100% čiernej a text v krivkách.

Predlohy a prípadné konzultácie zákaziek zasielajte na  grafik@kasi.sk