Kombinované osvitové zariadenia slúžia na kopírovanie filmovej predlohy na svetlocitlivú vrstvu nanesenú na sieťovine. Jedná sa o komplexné zariadenia pozostávajúce z vákuového rámu a osvitovej lampy.

Vákuový rám zabezpečuje dokonalý kontakt pozitívnej filmovej predlohy so svetlocitlivou vrstvou, osvitová lampa jej správne vytvrdenie.

Tieto zariadenia môžu byť navyše kombinované aj so sušiacim boxom.

Ponúkame plne automatizované kombinované osvitové zariadenia od firiem Technigraf a M&R vybavené presnými programovateľnými jednotkami pre zhotovenie vysoko kvalitných šablón.

Pre viac informácií a aktuálnu ponuku nás neváhajte kontaktovať.