Medzisušič je zariadenie používané v oblasti viacfarebnej potlače textilu.

Nemá za účel kompletné vysušenie a fixáciu farby v textile, ale iba čiastočné preschnutie vrchnej vrstvy farby, čo zabezpečí lepší prenos následne tlačených farieb.

Medzisušič je možné použiť ako pri manuálnej, tak aj pri automatickej potlači textilu.

Ponúkame zariadenia od firiem M&R a Aeroterm.

Ponuka zahŕňa široké portfólio prístrojov od základných medzisušičov vybavených jednoduchým infračerveným výhrevným telesom s manuálnym ovládaním po plne automatizované a programovateľné zónové flash zariadenia s nastaviteľnou teplotou priamo na substráte pre použitie s automatickými karuselmi.