Transférove lisy slúžia na prenos tlačených transférov na textil pomocou teploty a tlaku.

Motív je vytlačený zrkadlovo obrátene na prenosový papier a fóliu a opatrený tlačiteľným, alebo práškovým lepidlom.

Po čiastočnom presušení sa transfér priloží na textil a zalisuje pri kontrolovanom tlaku, teplote a čase.

Následne sa prenosový papier stiahne dole.

Ponúkame vysokokvalitné programovateľné transférové lisy od firiem Drucktech a Hix pre širokú škálu formátov, prípadne špeciálne pre prenos transférov na čiapky.