Grafické práce a výroba pozitívov pre osvit šablón

Filmy vyrábame na ink-jet zariadení. Maximálna veľkosť filmu je limitovaná šírkou role 1,18 m.

V prípade potreby zabezpečíme výrobu väčších formátov alebo klasických osvitových filmov.

Súbory na osvit/spracovanie môžete posielať e-mailom na grafik@kasi.sk, alebo doručiť na CD/DVD,

USB pamäťovom médiu.

Tlačové podklady nám prosím zasielajte vo formáte PDF v 100% čiernej a texty v krivkách.